Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 3 số thực x, y, z thỏa mãn điều kiện x y + yz + x z + 4 ( x 2 + y 2 + z 2 ) = 15 . Chứng minh rằng x 2 + y 2 + z 2 ≥ 3

Cho 3 số thực x, y, z thỏa mãn điều kiện . Chứng minh rằng

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta chứngminh bất đẳng thức phụ cơ bản sau x 2 + y 2 + z 2 ≥ x y + yz + x z Ta có Vậy bất đẳng thức phụ được chứng minh. Áp dụng bất đẳng thức phụ trên ta có 5 ( x 2 + y 2 + z 2 ) = 4 ( x 2 + y 2 + z 2 ) + x 2 + y 2 + z 2 ⩾ x y + yz + x z + 4 ( x 2 + y 2 + z 2 ) = 15 Nên x 2 + y 2 + z 2 ≥ 3 Dấu bằng xảy ra khi x = y = z = 1.

Ta chứng minh bất đẳng thức phụ cơ bản sau 

Ta có 

x squared plus y squared plus z squared greater-than or slanted equal to x y plus y z plus x z not stretchy left right double arrow 2 left parenthesis x squared plus y squared plus z squared right parenthesis greater-than or slanted equal to 2 left parenthesis x y plus y z plus x z right parenthesis not stretchy left right double arrow left parenthesis left parenthesis x minus y right parenthesis squared plus left parenthesis y minus z right parenthesis squared plus left parenthesis x minus z right parenthesis squared greater-than or slanted equal to 0

Vậy bất đẳng thức phụ được chứng minh. Áp dụng bất đẳng thức phụ trên ta có

Nên Dấu bằng xảy ra khi x = y = z = 1.

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b,c > 0. Chứng minh bất đẳng thức: b + c a 2 ​ + c + a b 2 ​ + a + b c 2 ​ ≥ 2 a + b + c ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG