Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 3 điểm A ( 0 ; 2 ; 1 ) ; B ( 3 ; 0 ; 1 ) ; C ( 1 ; 0 ; 0 ) . Phương trình mặt phẳng ( A BC ) là

Cho 3 điểm . Phương trình mặt phẳng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta có A B = ( 3 ; − 2 ; 0 ) ; A C = ( 1 ; − 2 ; − 1 ) Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng ( A BC ) là n ( A BC ) ​ = [ A B , A C ] = ( 2 ; 3 ; − 4 ) Vậy ptmp ( A BC ) là: 2 ( x − 1 ) − 3 y − 4 z = 0 ⇔ 2 x − 3 y − 4 z − 2 = 0

Đáp án A

Ta có 

Véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng  là 

Vậy ptmp  là: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như sau Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG