Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 2 số phức z 1 = 2 + 3i, z 2 = 3 - i, khi đó giá trị là

Cho 2 số phức z1 = 2 + 3i, z2 = 3 - i, khi đó giá trị open vertical bar z subscript 1 close vertical bar squared plus open vertical bar z subscript 2 close vertical bar squared là

  1. 23

  2. 7

  3. 9

  4. 21

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nếu ( S ) : x 2 + y 2 + z 2 − 4 x + 8 y − 2 a z + 6 a = 0 là phương trìnhcủa mặt cầu có đường kính bằng 12 thì giá trị của a là :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG