Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 2 đường thẳng phân biệt a và b không nằm trong mặt phẳng (P) , trong đó . Mệnh đề nào sau đây là sai ?

Cho 2 đường thẳng phân biệt a và b không nằm trong mặt phẳng (P) , trong đó a perpendicular left parenthesis P right parenthesis . Mệnh đề nào sau đây là sai ? 

  1. Nếu b divided by divided by left parenthesis P right parenthesis  thì  b perpendicular a

  2. Nếu b perpendicular left parenthesis P right parenthesis  thì  b cắt a

  3. Nếu  b perpendicular a thì  b divided by divided by left parenthesis P right parenthesis

  4. Nếu b divided by divided by a  thì  b perpendicular left parenthesis P right parenthesis

Q. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng là B. Các khẳng định A, C và D sai; khẳng định B đúng.

Đáp án đúng là B.

Các khẳng định A, C và D sai; khẳng định B đúng.

1

Câu hỏi tương tự

Trong hình dưới đây, điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC . Khẳng định nào sau đây là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG