Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 2 mặt phẳng . Giá trị của m để hai mặt phẳng song song với nhau là

Cho 2 mặt phẳng left parenthesis P right parenthesis colon x minus y plus 2 z plus 1 equals 0 comma space left parenthesis Q right parenthesis colon space 2 x plus m y plus 4 z minus 1 equals 0. Giá trị của m để hai mặt phẳng song song với nhau là

  1. m equals 1 half

  2. m equals negative 2

  3. m equals 2

  4. m equals negative 1 half

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, BC, CD. Chứng minh AM vuông ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG