Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 2 mặt phẳng (A) x + 2y + 3z - 4 = 0 và (B) 3x + 2y + z - 8 = 0 Phương trình giao tuyến của (A) và (B) là:

Cho 2 mặt phẳng (A) x + 2y + 3z - 4 = 0 và (B) 3x + 2y + z - 8 = 0 Phương trình giao tuyến của (A) và (B) là:
 

  1. fraction numerator x minus 2 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator y minus 1 over denominator 2 end fraction equals z over 1

  2. fraction numerator x plus 2 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator y minus 1 over denominator negative 2 end fraction equals z over 1

  3. fraction numerator x minus 2 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator y plus 1 over denominator negative 2 end fraction equals z over 1

  4. fraction numerator x minus 2 over denominator 1 end fraction equals fraction numerator y minus 1 over denominator negative 2 end fraction equals z over 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ: Bất phương trình có nghiệm khi và chỉ khi

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG