Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 2,1 gam hỗn hợp 2 muối Na 2 SO 3 và MgSO 3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 7,3%, sau phản ứng thu được 0,448 lít SO 2 đktc. Khối lượng dung dịch HCl đã dùng là:

Cho 2,1 gam hỗn hợp 2 muối Na2SO3 và MgSO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 7,3%, sau phản ứng thu được 0,448 lít SOđktc.
Khối lượng dung dịch HCl đã dùng là: 

  1. 10g 

  2. 20g     

  3. 100g   

  4. 200g

R. Roboctvx89

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Chọn đáp án B Cần nhớ: Muối sunfit tác dụng với axit HCl thì m HCl = 0,04 . 36,5 = 1,46g Khối lượng dd HCl 7,3% đã dùng = gam.

Hướng dẫn giải 

 Chọn đáp án B

Cần nhớ: Muối sunfit tác dụng với axit HCl thì  

mHCl  = 0,04 . 36,5 = 1,46g

Khối lượng dd HCl 7,3% đã dùng = gam. 

1

Câu hỏi tương tự

Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau đây. Cho biết G là một Phi kim, X là khí có mùi trứng thối

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG