Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 12 bông hoa hồng, trong đó có 6 bông màu đỏ, 6 bông màu vàng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 5 bông hoa cắm vào một lọ hoa để trong lọ có đúng hai bông màu vàng

Cho 12 bông hoa hồng, trong đó có 6 bông màu đỏ, 6 bông màu vàng. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 5 bông hoa cắm vào một lọ hoa để trong lọ có đúng hai bông màu vàng 

  1. 900

  2. 400

  3. 300

  4. 450

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Để trong lọ có đúng hai bông màu vàng ⇒ C o ˊ C 6 2 ​ = 15 c a ˊ c h c h ọ n 2 trong 6 bông màu vàng 3 bông còn lại chọn bất kì trong 6 bông màu đỏ ⇒ C o ˊ C 6 3 ​ = 20 c a ˊ c h c h ọ n Vậy tổng sốcách chọn 5 bông hoa cắm vào một lọ hoa để trong lọ có đúng hai bông màu vàng là: 15.20 = 300 cách Chọn C

Để trong lọ có đúng hai bông màu vàng  2 trong 6 bông màu vàng

3 bông còn lại chọn bất kì trong 6 bông màu đỏ 

Vậy tổng số cách chọn 5 bông hoa cắm vào một lọ hoa để trong lọ có đúng hai bông màu vàng là: 15.20 = 300 cách 

Chọn C

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Hàm số đã cho có nhiều nhất bao nhiêu điểm cực trị?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG