Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho 10,8 gam một kim loại hóa trị III tác dụng với Cl 2 có dư thì thu được 53,4 gam muối. Xác định kim loại đem phản ứng?

Cho 10,8 gam một kim loại hóa trị III tác dụng với Cl2 có dư thì thu được 53,4 gam muối. Xác định kim loại đem phản ứng? 

R. Roboctvx89

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn giải Gọi kim loại hóa trị III chưa biết là R Đặt nguyên tử khối của R là M với M > 0. 2R + 3Cl 2 ---> 2RCl 3 Cứ 2M gam R thì tạo ra 2(M + 35,5.3) gam RCl 3 Vậy 10,8 gam R thì tạo ra 53,4 gam RCl 3 ---> 10,8.2(M + 35,5.3) = 53,4.2M ---> M = 27 Kết luận: Nguyên tố kim loại hóa trị III, có nguyên tử khối là 27 chính là Al.

Hướng dẫn giải 

Gọi kim loại hóa trị III chưa biết là R

Đặt nguyên tử khối của R là M với M > 0.
2R + 3Cl2 ---> 2RCl3
Cứ 2M gam R thì tạo ra 2(M + 35,5.3) gam RCl3
Vậy 10,8 gam R thì tạo ra 53,4 gam RCl3
---> 10,8.2(M + 35,5.3) = 53,4.2M
---> M = 27
Kết luận: Nguyên tố kim loại hóa trị III, có nguyên tử khối là 27 chính là Al. 

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho nguyên tố R có Z = 16 Xác định vị trí của R trong bảng tuần hoàn, hóa trị và công thức oxit cao nhất, hidroxit, hợp chất với hidro (nếu có) và tính chất của các hợp chất đó

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG