Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho x , y , z > 0 và xét ba bất đẳng thức (I) x 3 + y 3 + z 3 ≥ 3 x yz ; (II) x 1 ​ + y 1 ​ + z 1 ​ ≤ x + y + z 9 ​ ; (III) y x ​ + z y ​ + x z ​ ≥ 3 .Bất đẳng thức nào là đúng?

Cho  và xét ba bất đẳng thức

(I)  (II) ;

(III) . Bất đẳng thức nào là đúng?

  1. Chỉ III đúng.

  2. Cả ba đều đúng.

  3. Chỉ I đúng.

  4. Chỉ I và III đúng.

R. Roboctvx107

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

đúng sai đúng

x to the power of 3 end exponent plus y to the power of 3 end exponent plus z to the power of 3 end exponent greater or equal than 3 cube root of x to the power of 3 end exponent y to the power of 3 end exponent z to the power of 3 end exponent end root equals 3 x y z not stretchy rightwards double arrow not stretchy left parenthesis I not stretchy right parenthesis đúng

open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell 1 over x plus 1 over y plus 1 over z greater or equal than 3 cube root of fraction numerator 1 over denominator x y z end fraction end root end cell row cell x plus y plus z greater or equal than 3 cube root of x y z end root end cell end table not stretchy rightwards double arrow open parentheses 1 over x plus 1 over y plus 1 over z close parentheses left parenthesis x plus y plus z right parenthesis greater or equal than 9 close

not stretchy rightwards double arrow 1 over x plus 1 over y plus 1 over z greater or equal than fraction numerator 9 over denominator x plus y plus z end fraction not stretchy rightwards double arrow left parenthesis I I right parenthesis sai

x over y plus y over z plus z over x greater or equal than 3 cube root of x over y times y over z times z over x end root equals 3 not stretchy rightwards double arrow not stretchy left parenthesis I I I not stretchy right parenthesis đúng

1

Câu hỏi tương tự

Nếu a +2c > b+2cthì bất đẳng thức nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG