Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Change these sentences into Passive form (2): You ought to tell him early.

Change these sentences into Passive form (2):
You ought to tell him early.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

He ought to be told early by you.

He ought to be told early by you.

1

Câu hỏi tương tự

Make a phrase with each of the words in 1. gender: __________

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG