Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Change these sentences into Passive form (2): You needn't do all the homework.

Change these sentences into Passive form (2):
 You needn't do all the homework.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

All the homework needn't be done by you .

All the homework needn't be done by you .

2

Câu hỏi tương tự

Change these sentences into Passive form (2): He used to borrow my pen.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG