Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Change these sentences into Passive form (2): He used to borrow my pen.

Change these sentences into Passive form (2):
He used to borrow my pen.
 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

My pen used to be borrowed by him.

My pen used to be borrowed by him.

3

Câu hỏi tương tự

Change these sentences into Passive form (2): Who will you meet at the airport?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG