Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Change these sentences into Passive form (2): He had to finish his work on time.

Change these sentences into Passive form (2):
He had to finish his work on time.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

His work had to be finished on time by him.

His work had to be finished on time by him.

3

Câu hỏi tương tự

Make a phrase with each of the words in 1. opportunity: ______

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG