Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chỉra khoảng nghịch biến của hàm số y = x − 1 2 x 2 − 3 x − 1 ​ trong các khoảng dướiđây:

Chỉ ra khoảng nghịch biến của hàm số trong các khoảng dưới đây:

  1. (1 ; 2);

  2.  ;

  3. ;

  4. [0 ; 1) và (1 ; 2]

R. Roboctvx77

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định : R \ { 1 } Ta có y ′ = ( x − 1 ) 2 x ( x − 2 ) ​ . Hàm số nghịch biến khi và chỉ khi y ′ ≤ 0 ⇔ { x ( x − 2 ) ≤ 0 x  = 1 ​ ⇔ { 0 ≤ x ≤ 2 x  = 1 ​ ⇔ [ 0 ≤ x < 1 1 < x ≤ 2 ​ Vậy hàm số nghịch biến trên các khoảng : [0 ; 1) và (1 ; 2]

Tập xác định :

Ta có . Hàm số nghịch biến khi và chỉ khi

 

Vậy hàm số nghịch biến trên các khoảng : [0 ; 1) và (1 ; 2]

9

Câu hỏi tương tự

Nếu x= -1là điểm cực tiểu của hàm số f ( x ) = 3 ( m − 1 ) x 3 ​ + 2 ( 3 m − 2 ) x 2 ​ + m 2 x + 6 thì giá trị của mlà:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG