Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh với a, b, c > 0.

Chứng minh 

square root of fraction numerator a over denominator b plus c end fraction end root plus square root of fraction numerator b over denominator a plus c end fraction end root plus square root of fraction numerator c over denominator a plus b end fraction end root greater than 2 với a, b, c > 0.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy dấu đẳng thức không xảy ra

Vậy dấu đẳng thức không xảy ra

2

Câu hỏi tương tự

Tháng giêng hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy; tháng hai do cải tiến kỹ thuật tổ I vượt mức 15% và tổ II vượt mức 10% so với tháng giêng, vì vậy hai tổ đã sản xuất được 1010 chi tiết máy. Hỏi t...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG