Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh với a, b, c > 0.

Chứng minh 

square root of fraction numerator a over denominator b plus c end fraction end root plus square root of fraction numerator b over denominator a plus c end fraction end root plus square root of fraction numerator c over denominator a plus b end fraction end root greater than 2 với a, b, c > 0.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy dấu đẳng thức không xảy ra

Vậy dấu đẳng thức không xảy ra

2

Câu hỏi tương tự

Một bè gỗ được thả trôi trên sông từ cầu Đăk Bla. Sau khi thả bè gỗ trôi được 3 giờ 20 phút, một người chèo thuyền độc mộc cũng xuất phát từ cầu Đăk Bla đuổi theo và đi được 10km thì gặp bè gỗ. Tính v...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG