Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng k = 0 ∑ n ​ [ x + n k ​ ] = [ n x ] , ∀ x ∈ I R , ∀1 ≤ n ∈ N

Chứng minh rằng

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số với là tham số thực. Với giá trị nào của tham số thì thỏa mãn ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG