Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng độ xa vật ném xiên với góc ném cùng bằng độ xa khi ném với góc nghiêng

Chứng minh rằng độ xa vật ném xiên với góc ném alpha cùng bằng độ xa khi ném với góc nghiêng 90 degree minus sign alpha

P. Trần

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Hướng dẫn:

Hướng dẫn:

1

Câu hỏi tương tự

Một vật được đặtở mép một chiếc bàn xoay. Hỏi số vòng quay trong 1 s của bàn bằng bao nhiêu thì vật sẽ văng ra khỏi bàn. Cho biết bàn hình tròn có bán kính r = 0,4 m, hệ số ma sát nghỉ bằng 0,4 và g =...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG