Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng với mọi số thực a, ta đều có :

Chứng minh rằng với mọi số thực a, ta đều có : 
fraction numerator a squared plus 2 over denominator square root of a squared end root plus 1 end fraction greater or equal than 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho đường tròn (C) với tâm O và đường kính AB cố định. Gọi M là điểm di động trên (C) sao cho M không trùng với các điểm A và B. Lấy C là điểm đối xứng của O qua A. Đường thẳng vuông góc với AB tại C ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG