Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng với mọi số thực khác không a, b ta có:

Chứng minh rằng với mọi số thực khác không a, b ta có: a squared over b squared plus b squared over a squared greater or equal than a over b plus b over a

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho x , y , z > 0 và xét ba bất đẳng thức (I) x 3 + y 3 + z 3 ≥ 3 x yz ; (II) x 1 ​ + y 1 ​ + z 1 ​ ≤ x + y + z 9 ​ ; (III) y x ​ + z y ​ + x z ​ ≥ 3 .Bất đẳng thức nào là đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG