Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng, , ta có:

Chứng minh rằng, for all n element of straight integer numbers subscript plus, ta có:

1 half plus fraction numerator 1 over denominator 3 square root of 2 end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 4 square root of 3 end fraction plus... plus fraction numerator 1 over denominator open parentheses n plus 1 close parentheses square root of n end fraction less than 2

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3 số thực dương x, y, z thỏa mãn . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P=

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG