Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng tổng một sốphức và sốliên hợp của nó là một sốthực.

Chứng minh rằng tổng một số phức và số liên hợp của nó là một số thực.

R. Robo.Ctvx34

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi z = x + i y thì sốliên hợp của nó z = x − i y . Từ đó z + z = ( x + i y ) + ( x − i y ) = 2 x ∈ R .

Gọi  thì số liên hợp của nó . Từ đó

1

Câu hỏi tương tự

Cho số phức thỏa mãn ∣ z − 1 + 2 i ∣ = 2 ,biết tập hợp các điểm biểu diễn số phức nằm trên đường tròn tâm I có bán kính R. Tìm tọa độ I và bán kính R

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG