Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng hai phân thức bằng nhau.

Chứng minh rằng hai phân thức fraction numerator a plus 3 b over denominator c end fraction space v à space fraction numerator a c plus 3 b c over denominator c squared end fraction bằng nhau. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Cho 2 phân thức bằng nhau rồi tích chéo, chứng minh đẳng thức luôn đúng Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Cho 2 phân thức bằng nhau rồi tích chéo, chứng minh đẳng thức luôn đúng

Lời giải chi tiết:  

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3y 2 – 3y(y – 2) = 36. Giá trị của y là: A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG