Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng hai phân thức bằng nhau.

Chứng minh rằng hai phân thức  fraction numerator a plus 1 over denominator a minus 1 end fraction space v à space fraction numerator open parentheses a plus 1 close parentheses over denominator a squared minus 1 end fraction open parentheses a not equal to plus-or-minus 1 close parentheses bằng  nhau.

  

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Cho 2 phân thức bằng nhau rồi tích chéo, chứng minh đẳng thức luôn đúng Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Cho 2 phân thức bằng nhau rồi tích chéo, chứng minh đẳng thức luôn đúng

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 2x 3 - 3x 2 b) x 2 + 5xy + x + 5y c) x 2 - 36 + 4xy + 4y 2

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG