Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng: ∀2 ≤ n ∈ N t h ı ˋ 199 2 n v a ˋ 199 2 n + 3. 2 n có cùng số chữ số.

Chứng minh rằng:  có cùng số chữ số. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Địa y là một dạng kết hợp giữa nấm và một loại sinh vật có thể quang hợp (có thể là tảo lục hay khuẩn lam) trong một mối quan hệ cộng sinh. Địa y tồn tại ở một số môi trường khắc nghiệt nhất thế giới ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG