Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x ( với x > 1):

Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào biến x ( với x > 1):

A equals fraction numerator open parentheses x square root of x plus 4 x plus 3 square root of x close parentheses open parentheses x square root of x minus 1 close parentheses over denominator open parentheses x minus 1 close parentheses open parentheses x square root of x plus x plus square root of x close parentheses open parentheses square root of x plus 3 close parentheses end fraction

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG