Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng:

 

Chứng minh rằng:  

open parentheses fraction numerator 6 over denominator x squared minus 6 x end fraction plus fraction numerator 1 over denominator x plus 6 end fraction close parentheses divided by fraction numerator x squared plus 36 over denominator x squared minus 36 x end fraction equals 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Biến đổi vế trái bằng vế phải Lời giải chi tiết: Biến đổi vế trái (VT), ta có:

Phương pháp giải:

Biến đổi vế trái bằng vế phải

Lời giải chi tiết:

Biến đổi vế trái (VT), ta có: 

 
 

1

Câu hỏi tương tự

Khai triển biểu thức (x - 2y) 3 ta được kết quả là: A. x 3 - 8y 3 B. x 3 - 2y 3 C. x 3 - 6x 2 y + 6xy 2 - 2y 3 D. x 3 - 6x 2 y + 12xy 2 - 8y 3

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG