Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng:

Chứng minh rằng:

 1 over x plus fraction numerator 1 over denominator x plus 1 end fraction plus fraction numerator 1 minus 2 x over denominator x open parentheses x plus 1 close parentheses end fraction equals fraction numerator 2 over denominator x open parentheses x plus 1 close parentheses end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Biến đổi vế trái bằng vế phải bằng cách: Tìm mẫu thức chung Quy đồng mẫu thức các phân thức Thực hiện phép tính Lời giải chi tiết: Biến đổi vế trái (VT), ta được:

Phương pháp giải:

Biến đổi vế trái bằng vế phải bằng cách:

Tìm mẫu thức chung

Quy đồng mẫu thức các phân thức

Thực hiện phép tính

Lời giải chi tiết:

 Biến đổi vế trái (VT), ta được:

V T equals fraction numerator x plus 1 plus x plus 1 minus 2 x over denominator x open parentheses x plus 1 close parentheses end fraction equals fraction numerator 2 over denominator x open parentheses x minus 1 close parentheses end fraction equals V P space left parenthesis đ p c m right parenthesis 

 

7

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng:

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG