Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng:

Chứng minh rằng:

 open parentheses fraction numerator b over denominator a squared minus a b end fraction minus fraction numerator a over denominator a b minus b squared end fraction close parentheses cross times open parentheses fraction numerator a squared b minus a b squared over denominator a squared minus b squared end fraction close parentheses equals space minus 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Biến đổi vế trái bằng về phải bằng cách: Tính các biểu thức theo thứ tự ưu tiên: Trong ngặc trước, sau đó đến cộng, trừ, nhân, chia Lời giải chi tiết: Biến đổi vế trái ta có:

Phương pháp giải:

Biến đổi vế trái bằng về phải bằng cách:

Tính các biểu thức theo thứ tự ưu tiên: Trong ngặc trước, sau đó đến cộng, trừ, nhân, chia

Lời giải chi tiết:

Biến đổi vế trái ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức: a) Rút gọn biểu thức A. b) Tìm thuộc sao cho A luôn nhận giá trị nguyên.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG