Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng:

Chứng minh rằng:

 fraction numerator 1 over denominator x plus 1 end fraction minus fraction numerator 1 over denominator x plus 2 end fraction equals fraction numerator 1 over denominator open parentheses x plus 1 close parentheses open parentheses x plus 2 close parentheses end fraction

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Biến đổi vế trái bằng vế phải bằng cách: Tìm mẫu thức chung Quy đồng mẫu thức các phân thức Thực hiện phép tính Lời giải chi tiết: Biến đổi vế trái (VT), ta được: (đpcm)

Phương pháp giải:

Biến đổi vế trái bằng vế phải bằng cách:

Tìm mẫu thức chung

Quy đồng mẫu thức các phân thức

Thực hiện phép tính

Lời giải chi tiết:

Biến đổi vế trái (VT), ta được:

V T equals fraction numerator open parentheses x plus 2 close parentheses minus open parentheses x plus 1 close parentheses over denominator open parentheses x plus 1 close parentheses open parentheses x plus 2 close parentheses end fraction equals fraction numerator x plus 2 minus x minus 1 over denominator open parentheses x plus 1 close parentheses open parentheses x plus 2 close parentheses end fraction equals fraction numerator 1 over denominator open parentheses x plus 1 close parentheses open parentheses x plus 2 close parentheses end fraction equals V P 

(đpcm) 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x , biết:

22

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG