Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng:

Chứng minh rằng:  fraction numerator x cubed over denominator 1 minus x end fraction plus x squared plus x plus 1 equals fraction numerator 1 over denominator 1 minus x end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Biến đổi vế trái bằng vế phải bằng cách: Tìm mẫu thức chung Quy đồng mẫu thức các phân thức Thực hiện phép tính Lời giải chi tiết: Biến đổi vế trái (VT), ta có:

Phương pháp giải:

Biến đổi vế trái bằng vế phải bằng cách:

Tìm mẫu thức chung

Quy đồng mẫu thức các phân thức

Thực hiện phép tính

Lời giải chi tiết:

Biến đổi vế trái (VT), ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho 3y 2 – 3y(y – 2) = 36. Giá trị của y là: A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG