Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng:

Chứng minh rằng: 

fraction numerator y over denominator x minus y end fraction minus fraction numerator x cubed minus x y squared over denominator x squared plus y squared end fraction cross times open parentheses fraction numerator x over denominator x squared minus 2 x y plus y squared end fraction minus fraction numerator y over denominator x squared minus y squared end fraction close parentheses equals negative 1 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Biểu thức xác định khi các mẫu khác 0 Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, rồi đến nhân chia, cộng trừ Phân thức nguyên khi mẫu là ước của tử Lời giải chi tiết: Biến đổi vế trái (VT), ta có:

Phương pháp giải:

Biểu thức xác định khi các mẫu khác 0

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, rồi đến nhân chia, cộng trừ

Phân thức nguyên khi mẫu là ước của tử

Lời giải chi tiết:

Biến đổi vế trái (VT), ta có:


 

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn phân thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG