Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng:

 Chứng minh rằng: 

fraction numerator 2 over denominator x y end fraction divided by open parentheses 1 over x minus 1 over y close parentheses squared minus fraction numerator x squared plus y squared over denominator open parentheses x minus y close parentheses squared end fraction minus fraction numerator x squared plus y squared over denominator open parentheses x minus y close parentheses squared end fraction equals negative 1 

 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Chứng minh vế trái bằng vế phải Lời giải chi tiết: Biến đổi vế trái (VT) ta được:

Phương pháp giải:

Chứng minh vế trái bằng vế phải

Lời giải chi tiết:

Biến đổi vế trái (VT) ta được:


1

Câu hỏi tương tự

Giá trị lớn nhất của x thỏa mãn phương trình 7x 2 (x – 7) + 5x( 7 – x) = 0 là A. x = 5/7 B. x = 7 C. x = 0 D. x = 8

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG