Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh rằng:

Chứng minh rằng : fraction numerator x squared minus 9 over denominator x minus 3 end fraction equals fraction numerator x squared plus 5 x plus 6 over denominator x plus 2 end fraction comma space v ớ i space x not equal to negative 2 space v à space x not equal to 3 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Áp dụng: Rồi chứng minh 2 vế bằng nhau Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Áp dụng:  a over b equals c over d left right double arrow a cross times d equals b cross times c 

Rồi chứng minh 2 vế bằng nhau

Lời giải chi tiết:


 

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn phân thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG