Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh đẳng thức:

Chứng minh đẳng thức:  fraction numerator x squared plus 5 x plus 6 over denominator x squared plus 4 x plus 4 end fraction equals fraction numerator x plus 3 over denominator x plus 2 end fraction comma space v ớ i space x not equal to negative 2 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Biến đổi vế trái bằng vế phảiLời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Biến đổi vế trái bằng vế phảiLời giải chi tiết:

 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết:

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG