Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh đẳng thức:

Chứng minh đẳng thức: 
square root of square root of 5 minus square root of 3 minus square root of 29 minus 12 square root of 5 end root end root end root equals c o t g 45 degree

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

4

Câu hỏi tương tự

Tìm ba số nguyên tố mà tích của chúng bằng năm lần tổng của chúng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG