Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh đẳng thức:

Chứng minh đẳng thức:

 fraction numerator 4 x over denominator x squared minus 4 end fraction plus fraction numerator x over denominator x plus 2 end fraction plus fraction numerator 2 over denominator x minus 2 end fraction equals fraction numerator x plus 2 over denominator x minus 2 end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Biến đổi vế trái bằng vế phải bằng cách: Tìm mẫu thức chung Quy đồng mẫu thức các phân thức Thực hiện phép tính Lời giải chi tiết: Biến đổi vế trái (VT), ta có:MTC= −4 Vậy

Phương pháp giải:

Biến đổi vế trái bằng vế phải bằng cách:

Tìm mẫu thức chung

Quy đồng mẫu thức các phân thức

Thực hiện phép tính

Lời giải chi tiết:

Biến đổi vế trái (VT), ta có: MTC=x squared−4

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x 3 – 5x + 4 ta được A. (x + 1)(x 2 + x – 4) B. (x – 1)(x 2 – x – 4) C. (x – 1)(x 2 + x – 4) D. (x – 1)(x 2 + x + 4)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG