Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh hai phân thức sau bằng nhau:

Chứng minh hai phân thức sau bằng nhau :

fraction numerator x squared open parentheses x minus 1 close parentheses over denominator x open parentheses 1 minus x close parentheses squared end fraction equals fraction numerator x over denominator x minus 1 end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Rút gọn phân thức bên trái rồi chứng minh VT=VP Lời giải chi tiết: Ta có: (đpcm).

Phương pháp giải:

Rút gọn phân thức bên trái rồi chứng minh VT=VP

Lời giải chi tiết: 

Ta có : fraction numerator x squared open parentheses x minus 1 close parentheses over denominator x open parentheses 1 minus x close parentheses squared end fraction equals fraction numerator x squared open parentheses x minus 1 close parentheses over denominator x open parentheses x minus 1 close parentheses squared end fraction equals fraction numerator x over denominator x minus 1 end fraction (đpcm).  

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG