Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh các bất đẳng thức :

 Chứng minh các bất đẳng thức : 
a. space open parentheses a plus b close parentheses squared less or equal than 2 open parentheses a squared plus b squared close parentheses b. space open parentheses a plus b plus c close parentheses squared less or equal than 3 open parentheses a squared plus b squared plus c squared close parentheses

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a) Ta có : b) Xét : (a + b + c) + (a – b) + (a – c) + (b – c) . Khai triển và rút gọn ta được : 3(a + b + c ). Vậy : (a + b + c) ≤ 3(a + b + c )

a) Ta có : open parentheses a plus b close parentheses squared plus open parentheses a minus 2 b close parentheses squared equals 2 open parentheses a plus b close parentheses squared rightwards double arrow open parentheses a plus b close parentheses squared less or equal than 2 open parentheses a squared plus b squared close parentheses
b) Xét : (a + b + c)blank squared + (a – b)blank squared + (a – c)blank squared + (b – c)blank squared. Khai triển và rút gọn ta được :
3(ablank squared + bblank squared + cblank squared). Vậy : (a + b + c)blank squared ≤ 3(ablank squared + bblank squared + cblank squared)
 

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức với x 0 và x # 4

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG