Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh bất đẳng thức sau với mọi n 2, n :

Chứng minh bất đẳng thức sau với mọi ngreater or equal than2, nelement of straight natural numbersfraction numerator 1 over denominator 2.3 squared end fraction plus fraction numerator 1 over denominator 3.4 squared end fraction plus... plus fraction numerator 1 over denominator n open parentheses n plus 1 close parentheses squared end fraction less than 1 over 8

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m để nhị thức x + m − 1 luôn dương trên miền S = [−3; +∞).

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG