Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh bất đẳng thức sau đúng với mọi :

Chứng minh bất đẳng thức sau đúng với mọi n element of straight natural numbers1 plus 1 over 2 squared plus 1 over 3 squared plus... plus 1 over n squared less than 79 over 48

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho bất phương trình . Điều kiện của để bất phương trình nghiệm với là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG