Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh bất đẳng thức Cauchy với 3 số không âm:

Chứng minh bất đẳng thức Cauchy với 3 số không âm:
fraction numerator a plus b plus c over denominator 3 end fraction greater or equal than cube root of a b c end root

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Hai vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì trong 5 giờ sẽ đầy bể. Nếu vòi thứ nhất chảy trong 3 giờ và vòi thứ 2 chảy trong 4 giờ thì được bể nước. Hỏi nếu mỗi vòi chảy một mình thì trong...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG