Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh bằng quy nạp:

Chứng minh bằng quy nạp:

Bài tập trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 | Bài tập và Câu hỏi trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một hộp đựng có 3 quả cầu đỏ và 2 quả cầu xanh. Hai người A và B thay phiên nhau lấy cầu trong hộp, mỗi lần lấy một quả cầu không hoàn lại cho tới khi lấy được cầu xanh thì dừng lại. (A lấy trước). ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG