Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh bằng phương pháp quy nạp n 3 + 11n chia hết cho 6.

Chứng minh bằng phương pháp quy nạp n3 + 11n chia hết cho 6.

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a,SA vuông góc với mặt đáy (ABCD) và góc giữa SC với mặt phẳng (SAB) bằng 3 0 0 . Gọi M là điểm di động trên cạnh CD và H là hình chiếu vuông góc củ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG