Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chứng minh: ( x − 1 ) ( x 2 + x + 1 ) = x 3 − 1

Chứng minh: 

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( x − 1 ) ( x 2 + x + 1 ) = x 3 + x 2 + x − x 2 − x − 1 = x 3 − 1 ( đ pcm )

1

Câu hỏi tương tự

Thực hiện phép nhân.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG