Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

  1. Hình chóp tam giác đều là hình chóp có tất cả các mặt là các tam giác đều.

  2. Hình chóp tứ giác đều là hình chóp có đáy là hình vuông và các cạnh bên bằng nhau.

  3. Hình chóp tam giác đều cũng là tứ diện đều.

  4. Hình chóp đều là hình chóp có đáy là đa giác đều.

R. Robo.Ctvx31

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

- Đáp án A sai hình chóp tam giác đều có đáy là tam giác đều, mặt bên là tam giác cân. - Đáp án B đúng. - Đáp án C sai tứ diện đều là hình có các cạnh bằng nhau. - Đáp án D đúng nhưng chưa đủ, phải có các cạnh bên bằng nhau nữa.

- Đáp án A sai hình chóp tam giác đều có đáy là tam giác đều, mặt bên là tam giác cân.

- Đáp án B đúng.

- Đáp án C sai tứ diện đều là hình có các cạnh bằng nhau.

- Đáp án D đúng nhưng chưa đủ, phải có các cạnh bên bằng nhau nữa.

1

Câu hỏi tương tự

Cho khối chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng A. Các cạnh bên tạo với đáy một góc 60 . Tính thể tích khối chóp đó.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG