Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn đáp án sai : Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì: A. vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc. B. vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian. C. quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian. D. gia tốc là đại lượng không đổi.

Chọn đáp án sai: Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì:

A. vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.

B. vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.

C. quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.

D. gia tốc là đại lượng không đổi.

  1. vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.

  2. vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.

  3. quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.

  4. gia tốc là đại lượng không đổi.

T. Nhã

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án: A. HD Giải: Trong chuyển động nhanh dần đều thì: - gia tốc cùng chiều với vận tốc. - vận tốc tăng theo hàm bậc nhất của thời gian (v = v 0 + at) - quãng đường đi được tăng theo hàm bậc hai của gian - gia tốc không đổi.

Đáp án: A.

HD Giải: Trong chuyển động nhanh dần đều thì:

- gia tốc cùng chiều với vận tốc.

- vận tốc tăng theo hàm bậc nhất của thời gian (v = v0 + at)

- quãng đường đi được tăng theo hàm bậc hai của gian

 100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm có lời giải chi tiết (cơ bản - phần 2) | Bài tập Vật Lí 10 có đáp án và lời giải chi tiết

- gia tốc không đổi.

1

Câu hỏi tương tự

Ta có A cách B 72km. Lúc 7h30 sáng, Xe ô tô một khởi hành từ A chuyển động thẳng đều về B với . Nửa giờ sau, xe ô tô hai chuyển động thẳng đều từ B đến A và gặp nhau lúc 8 giờ 30 phút. a. Tìm vận tốc ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG