Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương nhỏ hơn 21. Xác suất để số được chọn chia hết cho 5 là:

Chọn ngẫu nhiên một số nguyên dương nhỏ hơn 21. Xác suất để số được chọn chia hết cho 5 là: 

  1. 0, 25

  2. 0, 2

  3. 0, 4

  4. 0, 5

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B.0, 2

ĐÁP ÁN B. 0, 2

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) xác định, liên tục trên ℝ và có bảng biến thiên

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG