Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của một đa giác đều 24 đỉnh. Tìm xác suất để chọn được 4 đỉnh là 4 đỉnh của một hình vuông?

Chọn ngẫu nhiên 4 đỉnh của một đa giác đều 24 đỉnh. Tìm xác suất để chọn được 4 đỉnh là 4 đỉnh của một hình vuông?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Số các tứ giác được tạo thành từ 4 đỉnh của một đa giác đều 24 đỉnh là: C 24 4 ​ = 10626 ⇒ n ( Ω ) = 10626 Gọi A là biến cố: “Chọn được 4 đỉnh là 4 đỉnh của một hình vuông”. Ta có: Số các đường chéo là đường kính: 2 C 24 1 ​ ​ = 12 Trong đó số cặp đường kính vuông góc với nhau: 6 12 ​ = 6 Suy ra số hình vuông được tạo thành là: 6 ⇒ n ( A ) = 6 ⇒ P ( A ) = n ( Ω ) n ( A ) ​ = 10626 6 ​ = 1771 1 ​

Chọn A

Số các tứ giác được tạo thành từ 4 đỉnh của một đa giác đều 24 đỉnh là: 

Gọi A là biến cố: “Chọn được 4 đỉnh là 4 đỉnh của một hình vuông”.

Ta có: Số các đường chéo là đường kính: 

Trong đó số cặp đường kính vuông góc với nhau: 

Suy ra số hình vuông được tạo thành là: 6 

 

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu số tự nhiên n thỏa mãn 2 C n + 1 2 ​ + 3 A n 2 ​ < 30 ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG