Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Chân một đống cát đồ trên một nền phẳng nằm ngang là một hình tròn có chu vi12m. Hỏi chân đống cát đó chiếm một diện tích là bao nhiêu mét vuông?

Chân một đống cát đồ trên một nền phẳng nằm ngang là một hình tròn có chu vi 12 m. Hỏi chân đống cát đó chiếm một diện tích là bao nhiêu mét vuông?

R. Robo.Ctvx44

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bán kình hình tròn là: R = 2 π C ​ = 2 π 12 ​ = π 6 ​ (m) Diện tích đống cát hình tròn là:

Bán kình hình tròn là:  (m)

Diện tích đống cát hình tròn là: S equals pi times open parentheses 6 over pi close parentheses squared equals 36 over pi space open parentheses m squared close parentheses

1

Câu hỏi tương tự

Vòng quay Mặt Trời tại khu du lịch Hạ Long - Quảng Ninh nằm trong tốp 10 vòng quay lớn nhất thế giới và là vòng quay lớn nhất Việt Nam, có đường kính115m. Hãy tính chu vi của vòng quay này ( làm tròn ...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG